რა ეტაპზეა ამბასადორი ბათუმი აილენდის პროექტი დღეს?

რა ეტაპზეა ამბასადორი ბათუმი აილენდის პროექტი დღეს?

კონსტრუქციული და საინჟინრო სამუშაოები, განაშენიანების გეგმა და პირველი შენობა-ნაგებობების პროექტი უკვე დასრულებულია.

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართა „ამბასადორი ბათუმი აილენდის“ მიერ კუნძულის მოსაწყობად დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა.

რატომ შეჩერდა ხელოვნური კუნძულის მოწყობის პროცედურა?

რატომ შეჩერდა ხელოვნური კუნძულის მოწყობის პროცედურა?

სახელმწიფოს მხრიდან მოთხოვნილია დამატებითი დოკუმენტაცია, რაც მარტივად შესასრულებელია. კომპანია კი მზადაა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია გარემოს ეროვნულ სააგენტოს წარუდგინოს.

ბათუმში ხელოვნური კუნძულის ეკონომიკური კონცეფციის განვითარებაზე Colliers-ი მუშაობს

ბათუმში ხელოვნური კუნძულის ეკონომიკური კონცეფციის განვითარებაზე Colliers-ი მუშაობს

“ამბასადორი ბათუმი აილენდი” უძრავი ქონების სერვისებისა და საინვესტიციო მომსახურებების გლობალურ ლიდერთან, Colliers-თან თანამშრომლობს.

“გამა კონსალტინგი” – გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგი

“გამა კონსალტინგი” – გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგი

მინიმუმ კვარტალში ერთხელ სპეციალისტების სხვადასხვა ჯგუფი ადგილზე ატარებს შესაბამის კვლევებს და მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგს.

საძიებო სიტყვა